2019

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

- PAM – Programa secretaria i intervenció: 5.000,00 €
- PAM – Programa despesa corrent: 26.988,00 €                   
- PAM – Programa inversions adquisicions  9.560,47
- Finançament d'activitats de vigilància dels usuaris de piscines: 5.376,60 €
- Subvenció interessos de préstec: 2.386,45€
- Subvenció gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics: 1.653,36€ 
- Subvenció millora de la qualitat de l'aigua per al consum humà: 2.484,80€
- Subvenció per als ajuntaments, altres ens locals per a projectes i activitats culturals de caràcter singular: 9.831,60€ 
- Subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats pels fenòmens meteorològics excepcionals: 6.000€ 
- Subvenció funcionament Llar infants curs 2017-2018: 8.750€
- Subvenció e-catàleg: 7.146€

 

La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:
 ​- Subvenció per afavorir la dinamització territorial i la igualtat d'oportunitats de les persones que viuen en petits municipis. Anys 2018 i 2019: 39.435,29€      
 - Subvenció de l'Ajut de Gestió Forestal Sostenible 2019 expedient TE50919719 otorgat per la Generalitat de Catalunya amb indicació de la contribució dels fons Europeus FEADER. L'ajut per a la gestió forestal sostenible acollit i l'ordre ARP/93/2018 per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible per prevenció d'incendis i compta amb el fons de cooperació FEADER (43% FEADER i 57% DARP), en el marc del PDR 2014-2020 i la resolució ARP/1474/2019. Per import de: 24.814,13€ (10.670,08€ COOPERACIÓ FEADER).  
- Subvenció consultori local. Servei Català de la Salut: 3.538,99€ 
- Subvenció Jutjat de Pau: 860€ 
- Subvenció de càrrecs electes 2019: 2.384,52€ 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal