Subvencions

En aquest apartat es proporciona informació respecte les convocatòries de subvencions que la Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Tivenys les següents subvencions:

També podeu consultar la informació històrica respecte els exercicis anteriors.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:  - Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals - Ens Ajuntaments: 2.389,88€ - Subvenció llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019: 8.575,00...
Han atorgat a l'Ajuntament de Tivenys: La Diputació de Tarragona: - Subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals   Línia 2 socorrime 8.443€    Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals: 2.358,69€ - Subvenció ecatàleg: 11.297,56€- Subvenció de protecció a la...
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:- Subvenció Llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020: 6.047,42€ - Subvenció Programa sanejament finances municipals Amortització prèstecs PAM 2020-2023: 67.257,63...
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:- PAM – Programa secretaria i intervenció: 5.000,00 €- PAM – Programa despesa corrent: 26.988,00 €                   - PAM – Programa inversions adquisicions  9.560,47€- Finançament d'activitats de vigilància dels usuaris de piscines: 5...
Subvenció per actuacions de protecció de la salut publica per la seguretat a les zones de banys (platges i piscines) : 6.340,80 € Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà: 4.750,00€ Subvenció per actuacions de...
PAM 2017 Inversions per l’actuació d’arranjament C. Riu i Calvari : 85.890,47 €PEXI Equipaments informàtics millora de sistemes informàtics: 3.950,00 € 
Subscriure a
Menu

Menú principal