Educadora social

En què consisteix?

La tasca de l'Educador Social de Serveis Socials Bàsics consisteix a diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents i les seves famílies.

També informa, orienta i assessora sobre les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa. Així com la tramitació de les ajudes i prestacions socials a què tenen dret les famílies

Realitza accions socioeducatives (coordinacions, entrevistes, activitats, derivacions, etc.) per promoure la integració social d'infants, famílies, adolescents i joves que puguin patir situacions de risc social i/o precarietat econòmica.

Atent i dóna suport individual a través de la realització de visites al domicili i d'entrevistes a infants, famílies, adolescents i joves en situació de risc.

Qui si pot adreçar?

Totes les famílies que tinguin infants o adolescents a càrrec.

Finalitat:

Proporcionar una sèrie de serveis i recursos socioeducatius al conjunt de la societat, de la comunitat i de les persones.

Horari d'Atenció:

Educadora Social Rosana Fabra. Un dijous al mes.

De 9:00h a 14:00h.

Ajuntament de Tivenys
C/Abadia,10
43511 Tivenys

Subscriure a
Menu

Menú principal