Pagament de tributs

  • En què consisteix?

Pagament de tributs municipals en termini voluntari sempre que es disposi del corresponent document de pagament vigent

  • Qui ho pot sol·licitar?

El contribuent

  • Quan es pot sol·licitar?

Durant el termini voluntari de pagament

  • Què heu de fer?

Realitzar el pagament a les oficines de la Caixa, BBVA o Banc Santander

  • Cost

El que s’indica al document de pagament

  • Termini del procés

Immediat

Subscriure a
Menu

Menú principal