2023

Han atorgat a l'Ajuntament de Tivenys: 

La Diputació de Tarragona: 

- Subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals
   Línia 2 socorrime 8.443€ 
   Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals: 2.358,69€ 
- Subvenció ecatàleg: 11.297,56€
- Subvenció de protecció a la salut pública, control sanitari de l'aigua consum humà i legionel·losi a les instal·lacions municipals: 10.000€
- Subvenció gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió animals domèstics: 3.488,51€
- Subvenció foment per la recollida selectiva de residus. 9.691€
- Subvenció per al foment de l'ocupació del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès: 9.244,36€ 
- Subvenció per projectes i activitats culturals singulars o d'interès per la ciutadania de caràcter singular: 14.483,66€  
- Subvenció per restablir els béns i serveis per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals: 
   Reposició d'un tram al carrer Valleta: 32.317,03€ 
   Reposició de tendals al Recinte Firal: 22.932,53€  
- Subvenció per la Transició Energètica i Acció Climàtica. Línia PAESC: 46.485€  
- Subvenció per finançament interessos de préstec: 1.028,59€

La Generalitat de Catalunya:

- Subvenció Jutjat de Pau: 877€
- Subvenció càrrecs electes locals: 4.595,25€ 
- Subvenció projectes per la millora infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis fins a 2.000 habitants: 35.000€


- Subvenció Foment a l'ocupació de persones joves. Joves en pràctiques: 24.807,63€ 
Subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus" 

         

       

Subscriure a
Menu

Menú principal