2021

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

- Subvenció llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020: 6.125,00€                                                                                                   ,
- Subvenció  Programa sanejament finances municipals Amortització prèstecs PAM 2020-2023: 67.257,63€                                                                                                   ,
- Subvenció projectes activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021 SETMANA CULTURAL: 4.730,57€                                                                                                   ,
- Subvenció projectes activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021 PROJECTE TIVENSENYA: 15.163,80€                                                                                                   ,
- Subvenció per interessos de prèstec: 1.591,33€ 

- Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva:

Línea 1 Socorristes de piscines: 8.016,90€

Línea 2 Ptrotecció Salut Pública: 14.482€

- Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus B: Rehabilitació de tram del carrer Romèlia: 17.720,16€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Subscriure a
Menu

Menú principal