2021

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

- Subvenció llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020: 6.125,00€                                                                                                   
- Subvenció  Programa sanejament finances municipals Amortització prèstecs PAM 2020-2023: 67.257,63€                                                                                                   

- Subvenció projectes activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021 SETMANA CULTURAL: 4.730,57€                                                                                                   
- Subvenció projectes activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021 PROJECTE TIVENSENYA: 15.163,80€                                                                                                   
- Subvenció per interessos de prèstec: 1.591,33€ 

- Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva:

Línea 1 Socorristes de piscines: 8.016,90€

Línea 2 Ptrotecció Salut Pública: 14.482€

- Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus B: Rehabilitació de tram del carrer Romèlia: 17.720,16€                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Subvenció per la transició energètica i accicó climàtica: Línia 4 Residus 7.452,98€ Línia 1.1 Incendis 6.201,78€ IMPORT:13.654,76€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys: 

- Ajut Gestió Forestal Sostenible. RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny detallat: 

Import DARP: 13.498,36€  ; Import FEADER: 10.182,98€  IMPORT: 23.681,34€

                           

Subscriure a
Menu

Menú principal