2021

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

- Subvenció Llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020: 6.047,42€ 
- Subvenció Programa sanejament finances municipals Amortització prèstecs PAM 2020-2023: 67.257,63€                           
- Subvenció Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus B: Rehabilitació de tram del carrer Romèlia: 17.681,81€  
- Subvenció Projectes activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per l'any 2021 SETMANA CULTURAL: 4.716,72€ 
- Subvenció Projectes activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l'any 2021 PROJECTE TIVENSENYA: 15.163,80€
- Subvenció per Interessos de préstec: 517,72€  
- Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva:    
Línia 1. Socorristes piscines: 8.016,90€   
Línia 2. Protecció Salut Pública: 14.482€  
- Subvenció per la Transició energètica i acció climàtica:
Línia 4. Residus 7.452,98€ Línia 1.1. Incendis 6.201,78€ IMPORT: 13.564,76€  
- Subvenció e-catàleg: 8.422€

                                                                                                                                                  

 La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys: 

- Ajut Gestió Forestal Sostenible. RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny IMPORT 23.681,34€ detallat:
Import DARP: 13.498,36€ ; Import FEADER: 10.182,98€
- Subvenció de Càrrecs electes 2021: 4.376,44€
- Subvenció Ajuts pels danys en infraestructures municipals i xarxa viària. Camí Cardo: 6.284,60€
- Subvenció Ajuts pels danys en infraestructures municipals i xarxar viària.Camí Valleta: 902,72€ 
- Subvenció de Garantia juvenil: 11.000€
- Subvenció de Llars infants: 13.425€
- Subvenció Jutjat de pau: 860€
- Subvenció Consultori local. Servei Català de la Salut: 3.538,99€

                           

Subscriure a
Menu

Menú principal