Escola La Pineda

L’Escola La Pineda és una escola pública, rural i cíclica, que compta amb una unitat d’educació infantil i tres unitats d’educació primària. Forma part de la ZER Riu Avall, des del curs 1989-90 juntament amb l’escola Bítem, amb la qual comparteix projecte educatiu, ideologia i professorat.

L’edifici actual, inaugurat l’any 1997, consta de dues plantes i disposa d’un pati gran i espaiós amb un hort escolar i una pista poliesportiva. L’Ajuntament permet l’entrada lliure al pati de l’escola en horari no lectiu per tal que en pugui gaudir tot el veïnat.

Els trets metodològics més característics de l’escola són: el treball internivells; el treball cooperatiu i col·laboratiu de l’alumnat i del professorat de la ZER a través de l’entorn digital Google Suite for Education; l’aprofitament de les possibilitats educatives que ofereix l’entorn; i l’ús de metodologies globalitzadores i inclusives que afavoreixen l’atenció a la diversitat, el respecte pels diferents ritmes d’aprenentatge, la coeducació i la formació integral de l’alumnat.

L’escola ofereix els següents serveis:

- Aula oberta d’informàtica i biblioteca, dos dies setmanals, en horari de 14h a 15h, per a tots aquells alumnes que en vulguin fer ús.
- Menjador escolar, gestionat per l’AMPA.
- Activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA.
- Bibliopati, una sessió setmanal en horari d’esbarjo.

L’escola participa o ha participat en els següents programes d’innovació:

 - Biblioteca Puntedu.
- Grup Experimental per al Plurilingüísme.
Apadrinem el Nostre Patrimoni.
- Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge.

Com que l’escola forma part d’una ZER, el Departament d’Ensenyament permet que disposi d’una hora més diària d’ampliació horària per a tot l’alumnat, i per tant, l’horari de l’escola és de 9:00h. a 13:00h. i de 15:00h. a 17:00h.

L’escola i la ZER disposen d’un espai web de comunicació digital adreçat a la comunitat educativa: https://agora.xtec.cat/zerriuavall/

 

Escola La Pineda - ZER Riu Avall
C/ Calvari, 46
43511 Tivenys

Telf: 977496 067
Gmail: escolalapineda@zerriuavall.cat
 

 

zer-blog-carrussel-1100x300.png

Subscriure a
Menu

Menú principal