La Torre

Aquesta Torre formava part de la línia de torres que, a banda i banda de riu, protegien l'estuari superior. La seva estructura és totalment quadrada. Es troba a l'interior del poble envoltada totalment de cases menys per una banda, la banda de la porta, que dona a un carrer molt estret del poble. Aquesta, però, no és la porta principal, ja que l'entrada principal donava de cara al riu, actualment tapada per una altra casa. El 7 d'octubre de 1899, el diari de Tortosa "La Verdad", va publicar un article titulat Una mazmorra en Tivenys. En aquest article, el diari feia una petita descripció de la Torre, on hi destacava la seva estructura forta i sòlida.

torremorosmuntatge.jpg

Subscriure a
Menu

Menú principal