Elaboració artesanal de la calç

Els forns de calç es situaven a la muntanya o als barrancs per aprofitar el pendent del terreny i tindre a mà la pedra calcària i el combustible (la llenya per cremar).

El forn tenia forma d’olla, que allotjava en el seu interior el cendrer i la caldera, llocs on es cremava la llenya i la càrrega formada per les pedres que s’havien de calcinar

Primer s’havien de fer els farcells de llenya i malesa. Mentre s’assecaven, s’apropava la pedra i s’aixecaven les parets i la volta del forn, seguint les tècniques de construcció de pedra en sec. La cuita, per la qual s’emparaven uns 700 o 800 farcells, durava al voltant de 80 hores, al llarg de les quals el calciner i els seus ajudants feien forns per alimentar el foc i vigilar el procés. Acabada la cuita, que podia produir prop de 20.00kg de calç, es deixava refredar i es descarregava el forn.

Subscriure a
Menu

Menú principal