Calendari del contribuent

Concepte

Període Cobrament

100 - Taxes-preus publics (1 fraccionament)

31/03/2022 - 31/05/2022

600 - Imp.vehicles trac.me.

31/03/2022 - 31/05/2022

733 - Ocupacio domini publ.

31/03/2022 - 31/05/2022

501 - IBI rustica

29/04/2022 - 30/06/2022

500 - IBI urbana (1 fraccionament)

27/05/2022 - 29/07/2022

100 - Taxes-preus publics (2 fraccionament)

30/06/2022 - 31/08/2022

010 - IAE

29/07/2022 - 30/09/2022

500 – IBI urbana (2 fraccionament)

30/08/2022 - 30/10/2022

Subscriure a
Menu

Menú principal