Calendari del contribuent

Concepte

Període Cobrament

100 - Taxes-preus publics (1 fraccionament)

29/03/2019 - 28/06/2019

600 - Imp.vehicles trac.me.

29/03/2019 - 28/06/2019

733 - Ocupacio domini publ.

29/03/2019 - 28/06/2019

501 - IBI rustica

26/04/2019 - 28/06/2019

500 - IBI urbana (1 fraccionament)

30/05/2019 - 30/07/2019

100 - Taxes-preus publics (2 fraccionament)

28/06/2019 - 30/08/2019

010 - IAE

30/07/2019 - 30/09/2019

500 – IBI urbana (2 fraccionament)

30/08/2019 - 30/10/2019

Subscriure a
Menu

Menú principal