Certificat Empadronament

  • En què consisteix?

A expedir un document que acredita de manera fefaent la residència individual o col·lectiva d’un/a ciutadà/ana al municipi on està empadronat. El certificat el signa l’Alcalde i la Secretaria de l’Ajuntament

  • Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que necessiti acreditar de forma fefaent la seva residència individual o col·lectiva per a qualsevol procés administratiu o judicial

  • Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

  • Què heu de fer?

Presentar l’imprès normalitzat degudament emplenat

  • Cost

​3,00€

  • Termini del procés

Dos dies després de la sol·licitud

  • Documentació a portar

Document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir)

Subscriure a
Menu

Menú principal