Assut

Obra hidràulica de 375m de longitud per 7m d'alçada, que té com a finalitat elevar el nivell de l'aigua per tal de canalitzar-la a sèquies de regadiu.

L'assut que coneixem actualment va ser molt complicat de construir. Al llarg de la història s'ha dit que l'assut va ser construït en època andalusiana, que és una obra de meitat del segle XII, o una obra pensada per mestres musulmans. Tot això és fals. Aquesta obra va ser construïda a partir del 1441, sota la direcció de tres mestres tortosins: Antoni Alcanyiç, Domingo Xies i Bernat Gual.

Els primers documents que trobem d'un primitiu intent de construir dues sèquies allí on es troba l'assut actualment daten de l'any 1347. La ciutat de Tortosa va contractar a Pere Ros per tal que estudiés el projecte. Aquest, després d'uns llargs estudis, va veure que el projecte era impossible de portar a terme i va abandonar la idea.

La següent notícia referent a la intenció de posar en marxa el projecte data de 1373. El govern municipal de la ciutat de Tortosa va portar en Pere Torà de València i en Pere Ferran de Lleida, tots dos anivelladors. Va ser en aquest moment quan es va entendre clarament que s'havia de construir un assut que desviés l'aigua cap a dreta i esquerra, en forma de sèquies. Tot i això, no hi va haver cap materialització del projecte. Entre aquests dos anivelladors hi va haver discordances, ja que Pere Ferran volia començar el canal de l'esquerra al sud de Tivenys i Pere Torà a Som.

Al 1385, Pere Torà va tornar a la ciutat de Tortosa acompanyat de Guillem Toralles, vingut de Balaguer. En el seu estudi hi van participar alguns mestres de la mateixa ciutat, com ara Andreu Tranxer i Bernat Bas, aquest últim s'encarregà de les despeses ocasionades pels dos anivelladors vinguts de fora. Després d'unes quantes setmanes, van concloure que el projecte no era factible.

Un any després, durant l'estiu de 1387, més exactament el 18 de juliol, Pere el Cerimoniós va concedir la llicència als ciutadans de Tortosa perquè poguessin construir a l'Ebre tanques, conduccions i assuts per captar i usar l'aigua del riu amb la finalitat de regar i de moure molins.

Van ser molts els intents de construir un assut a l'altura de coll de Som i dos canals a dreta i esquerra de l'Ebre per portar aigua als diferents pobles que banya el riu, però no podem començar a parlar seriosament de construcció fins l'any 1440.

El 1441, uns mestres tortosins van demanar col·laboració econòmica a la universitat, al consell i a la gent que volgués donar part del seu sou a l'obra. Els mestres tortosins van dur a terme una recaptació de profertes (jornals voluntaris i gratuïts de diferents particulars, gremis i comunitats) que els ajudaria en la construcció de l'obra. Els mestres tortosins anomenats Domingo Xies, Antoni Alcanyiç i Bernat Gual es desplaçaren a veure els assuts construïts a Escartó i Casp. En tornà, veieren que no necessitaven mestres forasters, però es van portar mestres de la sèquia de Casp i mestres de la Seu perquè anivellessin la sèquia de Tivenys.

Al 1442, més exactament el 25 de setembre, Antoni Alcanyiç i Domingo Xies havien construït un port a la part de Tivenys, a l'altura de l'assut. Un port que se sabria del cert si funcionava un cop hi entrés aigua. El mateix any es va anar a buscar a Bertomeu Casanova perquè revisés el projecte.

Al 1443 les obres prosseguien amb èxit, i la reina Maria, lloctinent i esposa d'Alfons el Magnànim, va concedir a la universitat de Tortosa tots els privilegis per construir assuts, sèquies, molins i tot el que s'havia demanat, a Tivenys.

El 1445 l'assut ja estava construït, però encara faltaven les dos sèquies. El 1446 el bisbe Montcada i el Capitol de la Seu van contractar un mestre foraster, Pietro Vecchio, perquè anivelles les sèquies. Però no va ser fins l'any 1451, en què un grup de promotors, entre els quals Ot de Montcada, van signar uns capítols amb el mestre Joan March, per fer un canal que servís per regar específicament una partida de Bitem. Aquest mateix any, es van iniciar les obres de construcció de la sèquia a l'alçada de l'assut. El mestre es va comprometre a fer la sèquia en el termini de tres anys.

Tot i que el projecte de les sèquies era factible, aquest es va abandonar. No va ser fins a principis del segle XVIII quan es va iniciar la construcció de les sèquies. Més exactament el 1907 comença la construcció del Canal de l'esquerra, el que passa per Tivenys. Aquest canal va ser inaugurat per Alfons XIII el 5 de maig de 1912. L'any 2007 es va fer la celebració del centenari de l'inici de la seva construcció, on es va inaugurar un monument en record del dia que van començar.

  10325104.jpg   assut.jpg

Subscriure a
Menu

Menú principal