Targeta d´aparcament individual per a persones amb disminució

  • En què consisteix?

Obtenir el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució, que tenen mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o destinació

  • Qui ho pot sol·licitar?

- Les persones que superin el barem de mobilitat Titular no conductor/a o Titular conductor/a
- Titulars de la targeta, en cas de pèrdua o deteriorament d’aquesta

  • Quan es pot sol·licitar?

- En qualsevol moment
- La targeta caduca al cap de deu anys de la seva concessió

  • Què heu de fer?

Emplenar un full de sol·licitud i presentar la documentació per iniciar l’expedient. En cas de renovació cal fer-ho constar

  • Cost

​Gratuït

  • Termini del procés

Segons el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures, el termini màxim per a resoldre la concessió o denegació de la targeta d’aparcament és de quatre mesos

  • Documentació a portar

- DNI més una fotocòpia
- Dues fotografíes

En el cas de beneficiari/a menor d’edat o incapacitat/da, cal acreditar la representació legal del sol·licitant, execepte en el cas de ser mare o pare

Subscriure a
Menu

Menú principal