Serveis Socials

Des del passat mes de setembre de 2019 hem iniciat un nou servei de Joventut al nostre Ajuntament.• Qui si pot adreçar? Adreçat al jovent d'entre 16 i 29 anys• FinalitatLa Tècnica compartida del Consell Comarcal ofereix els serveis d'orientació en formació, orientació Laboral, informació de l'accés...
En què consisteix?La tasca de l'Educador Social de Serveis Socials Bàsics consisteix a diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents i les seves famílies.També informa, orienta i assessora sobre...
Què son els Serveis Socials Bàsics?Els Serveis Socials Bàsics constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció, a tot el Sistema de Serveis Socials.Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin...
Subscriure a
Menu

Menú principal