2018

 • Subvenció per actuacions de protecció de la salut publica per la seguretat a les zones de banys (platges i piscines) : 6.340,80 €
   
 • Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà: 4.750,00€
   
 • Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats: 1.940,28€
   
 • Pla d’acció municipal - PAM obres: 57.475,00 €
   
 • Pla d’acció municipal suport secretaria – intervenció: 10.000,00 €
   
 • Pla d’acció municipal despesa corrent: 36.914,00 €
   
 • Ajuts per al funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rurals: 8.750,00 € (curs 2017-2018)
   
 • PAM 2018 - Arranjament parcial del recinte firal 57.475,00 €
   
 • Interessos de prèstecs: 2.705,10 €
Subscriure a
Menu

Menú principal