2022

Han atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

La Diputació de Tarragona:
- Subvenció contractació activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (e-catàleg) 2022: 8.422€
- Subvenció Salut pública 2022:   Línia 1 - 1.2 Piscines 7.540,87€   Línia 2 - Salut 13.550,40€
- Subvenció Interessos de préstecs 2022: 399,91€ BBVA i 1.165,86€ Banc Santander
- Subvenció Projectes i activitats culturals singulars per a ens local 2022: 9.995,30€
- Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus B 2022: Millora d'un tram de sanejament de l'Avinguda Generalitat: 16.334,76€
- Subvenció transició energètica i acció climàtica 2022. Línia 1 Prevenció incendis: 14.250€
- Subvenció inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà per als ens locals: 23.728,26€
-  Subvenció NEXT GENERATION destinada a la transformació digital i modernització de les administracions des les entitats locals en el marco del PRTR: 
3. Actuació subvencionable. Sala de formació i capacitació, espai de videoconferències adreçat a la formació i capacitació dels treballadors públics. 
- Subvenció digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 6 2022. Pla Adequació Esquema Nacional Seguretat (ENS): 3.361,44€  

La Generalitat de Catalunya:
- Subvenció de Càrrecs electes 2022: 4.376,44€
- Subvenció atribució de fons cànon control abocaments 2021: 2995,85€
- Subvenció Gratuïtat P2 Llar infants municipal: 2.880€
- Subvenció consultori local. Servei Català de la Salut: 3.538,99€
- Subvenció Llar infants municipal curs 2021-2022 Bloc A: 12.800€
- Subvenció Llar infants municipal curs 2012 fins al 2018-2019 Bloc B: 2.314,39€
- Subvenció Jutjat de Pau: 860€
- Subvenció Ajut Gestió Forestal Sostenible 2022: 28.487,83€  RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost detallat: 
  IMPORT DACC:16.238,06€  IMPORT FEADER: 12.249,77€

El Consell Comarcal del Baix Ebre:
- Programa Temps de Cures: 4.466,75€
- Programa Joventut 2022-2025: 900€

Menu

Menú principal