2022

Han atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

La Diputació de Tarragona:
- Subvenció contractació activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (e-catàleg) 2022: 8.422€
- Subvenció Salut pública 2022: 
 Línia 1 - 1.2 Piscines 7.540,87€ 
 Línia 2 - Salut 13.550,40€
- Subvenció Interessos de préstecs 2022: 399,91€ BBVA i 1.165,86€ Banc Santander
- Subvenció Projectes i activitats culturals singulars per a ens local 2022: 9.995,30€

 

La Generalitat de Catalunya:
- Subvenció de Càrrecs electes 2022: 4.376,44€
- Subvenció atribució de fons cànon control abocaments 2021: 2995,85€
- Subvenció Gratuïtat P2 Llar infants municipal: 2.880€
- Subvenció consultori local. Servei Català de la Salut: 3.538,99€
- Subvenció Llar infants municipal curs 2021-2022 Bloc A: 12.800€
- Subvenció Llar infants municipal curs 2012 fins al 2018-2019 Bloc B: 2314,39€
- Subvenció Jutjat de Pau: 860€

El Consell Comarcal del Baix Ebre:
- Programa Temps de Cures: 4.466,75€
- Programa Joventut 2022-2025: 900€

Menu

Menú principal