Casal d'estiu

Avui comencen les inscripcions del Casal d’Estiu!

IMPORTANT‼️: El termini d'inscripció és d'avui dimecres 10 de juny al dijous dia 18 de Juny. Degut a la complexitat de la situació actual, no es podran acceptar inscripcions passada aquesta data. Molt important també, què en cas de superar el límit d'inscripcions, aquestes s'admetran per ordre d'entrada.

Aquest any la inscripció ve acompanyada d’informació ‼️MOLT IMPORTANT I DE FONAMENTAL RELLEVÀNCIA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL CASAL‼️, per això cal llegir-la amb deteniment. 

El Casal d’Estiu es realitzarà a l’Escola la Pineda, des del 29 de juny i fins el 28 d'agost, de dilluns a divendres de 9h a 13h. Degut a les restriccions i normatives NO podran anar a la piscina diariament. Serà quan sapiguem el nombre final d’inscrits quan es valorarà si hi podran assistir. 

Si esteu interessats, juntament amb la inscripció cal adjuntar: 
▪️Document dels drets d’imatge (signat o no)
▪️Document de les vacunes (signat)
▪️Fotocòpia del calendari vacunal.
▪️ Fotocòpia de la Targeta Sanitària
▪️Declaració de responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 (signat)
▪️Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.

A més d’entregar tota aquesta documentació, serà necessari realitzar diariament diversos protocols d’higiene i seguretat. A mesura que s’apropi l’inici crearem un grup de whatsApp tornant a explicar el funcionament, organització, mesures a prendre abans i després del Casal i tota la informació i normativa a tenir en compte. 

Sempre que sigui possible, la tramesa de la documentació es farà per correu electrònic a aj.tivenys@altanet.org. El document d'inscripció es pot emplenar i signar digitalment, sense haver de ser imprès i escanejat posteriorment. En defecte, les inscripcions a paper s'hauran de dipositar a la bústia de l'ajuntament. 

Gràcies!

Inscripció Casal d'Estiu 2020

Subscriure a
Menu

Menú principal