La Publicata

La Publicata es tracta d’un acte que s’emmarca en la festa major de Sant Antoni i que històricament ha estat lligada a la representació de la Barraca. Els actors, a peu o a llom dels matxos, mules o burros fan un recorregut pels carrers del poble acompanyats pels vil·latans i reciten versos de contingut irònic o sarcàstic sobre determinades persones o fets que s’han esdevingut a la població. És una bona ocasió per exhibir la destresa incisiva i mordaç dels rapsodes locals.

Les peculiaritats de la Publicata queden recollides en l’obra “La Barraca de Sant Antoni”, editada l’any 1993 per la Parròquia de Tivenys:

La Barraca està precedida d’una cercavila pels carrers del poble encapçalada per Sant Antoni i l’àngel (o àngels) que l’acompanyen i seguida per la cort de dimonis. Habitualment la Publicata es realitzava la nit de vespra de Sant Antoni, mentre que la Barraca es representava el dia de la festa. Els participants acostumaven a anar a lloms de rucs, mules o matxos, animals que habitualment es feien servir en les feines agrícoles i que també agafaven un protagonisme especial en tractar- se de la festa del patró dels animals. Aquest tipus de cercavila amb els personatges de la representació també és característica en altres poblacions. La representació teatral, acompanyada de la cercavila rep la denominació genèrica de santantonada als pobles dels Ports i el Maestrat. A Mallorca també es realitza una cercavila amb Sant Antoni acompanyat pels dimonis.

La principal característica de la Publicata a Tivenys és que durant el recorregut els personatges reciten versos de contingut satíric adreçats a la gent del poble. Habitualment el contingut gira al voltant d'anècdotes, característiques personals o fets curiosos que són coneguts pels vil·latans i als quals la forma versada dóna un caràcter còmic.1

Martí Prades

 

1 La Barraca de Sant Antoni. Recull dels textos de l’obra “La Barraca” de Tivenys. Parròquia de Tivenys, 2013.

Subscriure a
Menu

Menú principal